Yrkesmässig handledning

Handledning är en pedagogisk process som kan ske enskilt eller i grupp. I handledning utgår vi från relationer. Det kan vara de inom arbetsgruppen eller en relation till en tredje person. Det kan vara behandlarens relation till klienten, vad som sker i detta samspel, det kan vara chefens relation till medarbetare, eller lärarens relation till eleven.

 

Handledning fördjupar medvetenheten och stärker personen i sin yrkesroll. Den som blir handledd får möjlighet att reflektera över sina känslor och handlingar. Utforska och prova nya, kreativa tillvägagångssätt relaterat till yrkesprofessionen. Handledaren leder processen och kan vid behov bidra med kunskap inom det fält som är föremål för utvecklingen.

Coaching

Nyckeln i coaching är handling. En verksam metod för att gå från ord till konkreta resultat. Coaching är rakt, tydligt och effektivt. Med ett konkret, energifyllt mål är det lättare att ta steg framåt i våra liv, med hjälp av fokus och din egen drivkraft. Du får stöd att hålla fast vid det som är viktigt för dig i ditt liv.

 

Coaching är en samtalsmetod med ett konsultativt förhållningssätt som hjälper dig att återupptäcka din egen kreativitet, styrka och kunskap, utifrån dina grundläggande värderingar. Ett effektivt verktyg när det kommer till att sortera i tankedjungeln och hitta ditt personliga driv. Och på så vis komma vidare och genom handling nå dina mål.

 

Jag arbetar också med dig som är ledare. Som vill få hjälp att komma till handling, fatta beslut som är kreativa och effektiva för dig själv och din organisation. Att utveckla de egenskaper du ännu inte upptäckt och arbeta med det som står i vägen för ett framgångsrikt ledarskap.

 

Jag är certifierad genom ICF på PCC nivå.

 

www.acecoachtraining.com

www.marianemeth.com

Samtalsterapi

Det finns många anledningar till att söka sig till terapi. Ofta beror det på att ens invanda mönster eller sätt att hantera livet inte längre fungerar som man önskar. Det tydliggörs när vi befinner oss i en kris eller under en period av förändringar, i ett nytt skede i livet eller under problematiska relationer.

 

Jag arbetar med gestaltterapi, där vi tränar oss på att bli mer närvarande och medvetna om hur vi lever och relaterar till andra människor, till oss själva och vår omvärld. I gestaltterapin utgår vi från tanken av att alla människor har en önskan att utvecklas. Att alla människor vill uppleva mening, närhet och hitta funktionella sätt att hantera livet på. I terapin utforskar vi våra beteenden, reaktioner, mönster och strategier. Provar oss fram till nya förhållningssätt som underlättar vår vardag.

 

När det behövs använder jag mig av olika kognitiva metoder och inspiration från ACT.

 

www.gestaltterapeuterna.se

www.gestaltakademin.se

 

 

 

Ulla Stenwall  |  Håstagatan 15 E  |  824 43 Hudiksvall  |  070-233 75 78  |  ulla.stenwall@gmail.com

 

Copyright © Ulla Stenwall. Alla rättigheter reserverade.